Professional consultation by a lawyer for foreigners
外国人出自律师的个别咨询
외국인을 위한 변호사에 의한 개별 상담
Consultación individual por el abogado para los extranjeros
Libreng konsultasyon tungkol sa mga isyung legal atbp. para sa mga banyagang residente

国際(こくさい)結婚(けっこん)・離婚(りこん)、子供(こども)の呼寄(よびよ)せ、遺産(いさん)相続(そうぞく)、契約(けいやく)など 生活上(せいかつじょう)の法律(ほうりつ)について、弁護士(べんごし)に相談(そうだん)できます

6月(がつ)18日(か)(土(ど))14:00~17:00
NPO法人(ほうじん) 八王子(はちおうじ)国際(こくさい)協会(きょうかい)(八王子(はちおうじ)スクエアビル(すくえあびる)11F(かい))
英語(えいご) 中国語(ちゅうごくご) 韓国(かんこく)・朝鮮語(ちょうせんご)
スペイン語(すぺいんご) タガログ語(たがろぐご)
で相談(そうだん)できます。 秘密(ひみつ)厳守(げんしゅ)

NPO(NPO)法人(ほうじん) 八王子(はちおうじ)国際(こくさい)協会(きょうかい)
TEL&FAX:042-642-7091
メール:802_kk@jcom.zaq.ne.jp