Professional Consultation for Foreign Residents
外国人个别咨询 외국인 개별상담
Consulta privada para extranjeros
Libreng konsultasyon tungkol sa mga isyung legal atbp. para sa mga banyagang residente

6月(がつ)4日(にち)(土(ど))14:00~17:00
(八王子(はちおうじ)スクエアビル(すくえあびる)11F(かい)) 英語(えいご) 中国語(ちゅうごくご) 韓国(かんこく)・朝鮮語(ちょうせんご)スペイン語(すぺいんご) タガログ語(たがろぐご)で相談(そうだん)できます。秘密(ひみつ)厳守(げんしゅ)